Regulamin zleceń wstępnych

1. Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

  • - Zlecenie wstępne – dokument określający wstępnie zarezerwowaną oprawę i wstępną kalkulację usługi
  • - Oprawa - przedmiot zakupu o określonych parametrach (firma, model, kolor)
  • - Usługa - realizacja okularów korekcyjnych
  • - Adresat zlecenia wstępnego - klient
  • - Paris Optique - usługodawca/sprzedawca
  • - Dostawca - firma dostarczająca szkła okularowe
  • - Data ważności zlecenia wstępnego - dalej nazywana datą ważności. Data do której Paris Optique zapewnia dostępność oprawy.
  • - Dane soczewek - informacje dotyczące soczewek korekcyjnych
  • - Zlecenie właściwe - zlecenie,bazujące na zleceniu wstępnym, potwierdzające złożenie zamówienia na usługę.

2. Postanowienia:

  • - Formularz zleceń wstępnych jest wypisywany w celu zapewnienia dostępności oprawy do daty ważności i wstępnej kalkulacji usługi (nie dotyczy soczewek). 
  • - Zlecenie wstępne nie jest potwierdzeniem warunków i terminów zakupu. 
  • - Dane soczewek zawarte w zleceniu wstępnym służą wyłącznie funkcjom informacyjnym i nie są w żaden sposób wiążące dla Paris Optique. 
  • - Paris Optique zastrzega sobie możliwość zmiany soczewek wprowadzonych do zlecenia wstępnego na wybrane przez klienta inne soczewki, 
  • - Formularz zleceń wstępnych nie jest dla adresata zlecenia potwierdzeniem złożenia zamówienia u dostawcy Paris Optique na usługę.
  • - Do dnia ustalonego z Paris Optique (data ważności) oprawa jest dostępna, w salonie w którym utworzono zlecenie wstępne, dla adresata zlecenia. 
  • - Jeśli adresat zlecenia nie zakupi oprawy w terminie ustalonym przez obie strony (data ważności), oprawa wraca do sprzedaży i adresat zlecenia nie rości sobie do niej praw. Po tym terminie Paris Optique nie gwarantuje dostępności tej oprawy przy tych samych parametrach (model, kolor). 
  • - Do 30 dni od daty wystawienia zlecenia wstępnego zadatek zlecenia wstępnego może być wykorzystana na dowolny zakup (oprawy korekcyjne lub przeciwsłoneczne). W momencie realizacji należy przedstawić dokument zlecenia wstępnego. 
  • - Po wyżej wymienionym terminie zadatek przechodzi na konto Paris Optique i adresat zlecenia nie może się ubiegać o jej zwrot lub wykorzystanie na dowolny zakup. 
  • - Adresat zlecenia wstępnego może wybrać do zlecenia właściwego inną oprawę. W takim przypadku jeżeli cena zlecenia właściwego będzie mniejsza od ceny wpłaconego zadatku, różnica między tymi kwotami nie jest zwracana przez Paris Optique.